ADATVÉDELEM

A Vioka Kft. (székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Károlyi M. u. 8. 2. em. 1. , adószám: 13109453-2-05, cégjegyzékszám: 05-09-010665 ) továbbiakban Adatkezelő, jelen adatkezelői szabályzatot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 68§ (6) bekezdése alapján határozzuk meg.

Az adatokat a versenyekre, sporteseményekre jelentkező természetes személyek, továbbiakban Érintettek minden esetben önszántukból, saját akaratukból adják meg az Adatkezelőnek.

Adatkezelés elvei és célja: A személyes adatok kizárólag meghatározott célból kérjük be, az adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes. Az Érintett elfogadja, hogy személyes adatait, mint az Adatkezelő sportszolgáltatás, versenyszervezés, marketing, direktmarketing, hírlevél küldési célokkal kezeljük. Az adatkezelés során minden személyes adatot rögzítünk, rendszerezünk és tárolunk.

Adatkezelés jogalapja: A személyes adatok megadásához az Érintett hozzájárult, amikor a nevezését elküldte. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely az Érintettel kapcsolatba hozható: név, azonosító jel, minden olyan fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális és szociális adat, amely jellemző az Érintettre, az ő egyértelmű beazonosítására szolgál. Az adatkezelési hozzájárulást az Érintett a regisztráció kitöltésével, a versenyszabályzat és az adatvédelmi szabályzat elfogadásával teszi meg.

Adatbiztonság: A bekért adatokkal végzett műveletek során biztosítjuk az Érintettek magánszférájának védelmét. Megfelelő intézkedésekkel megóvjuk az adatokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, jogosulatlan megsemmisítéstől.

Adatfeldolgozás: Az adatfeldolgozás jogszerűségéért és annak betartásáért mi felelünk. A hozzánk kerülő személyes adatokat bizalmasan kezeljük, azokhoz kizárólag a cég (Vioka Kft.) alkalmazottai férhetnek hozzá a munkakörükhöz és a feladathoz szükséges mértékben. Kivételt képez a hatósági határozat és hatósági megkeresés.

Adatkezelés időtartama: Az Érintett adatait a nevezés elküldésétől számítva megőrizzük a cél megvalósulásáig, illetve mindaddig, amíg a tevékenységünk fennáll.

Érintett jogai: Az Érintett kérelmezheti, hogy tájékoztassák személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti adatai módosítását, törlését. Az Érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése és továbbítása ellen. A tiltakozási szándékát minden esetben írásban kell eljuttatnia az Adatkezelő felé. Ebben az esetben az Adatkezelő megvizsgálja a kérelem jogosultságát és legkésőbb 15 napon belül írásban tájékoztatja az Érintettet. Tájékoztatási email cím: vioka@t-online.hu

Adattovábbítás: A személyes adatokat kizárólag az Adatkezelés elvei pontban felsorolt tevékenységekkel kapcsolatban használjuk, azokat harmadik személynek nem adjuk tovább. Kivételt képez a hatósági határozat és hatósági megkeresés.